Fizibilite-Yatırım

Fizibilite Nedir?
isim İngilizce feasibility
isim Yapılabilirlik Güncel Türkçe Sözlük
 

Yatırım Nedir?
isim
1. isim Yatırma işi
2. ekonomi Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman
3. ekonomi Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman
4. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış Güncel Türkçe Sözlük

 

 
Günümüzde mobilya ve ağaç işleri; üretim tesisleri planlama aşamasında, yığıl üretime (mesh-production) yönelik, çok işlevli, değişken ürün ve tasarım destekli, seçilmelidir. Ancak bu şekilde geliştirilebilen bir iş ve işletme mümkün olabilmektedir. Ne yazık ki, "mesh" ve "mass" kavramları mühendislik hizmetleri olarak da karıştırılmaktadır.

 

Yatırım kararı verme aşamasında;kararı etkileyen pek çok etken bulunması durumunda,karar verme aşamaları ve karar verme sürecinin işleyişini anlamak çok önemlidir. Yatırım planlaması makine ve tesis aşamasında gelişmelere uyum sağlayacak şekillendirme ve seçimlerle yapılmalıdır. Araştırmasını yapmakta olduğunuz yatırıma ait Yatırım Fizibilitesi ve Proje araştırması ile ilgili işe başlamanın iki temel unsurları şunlardır:

 

1)Yatırımcı; yatırım için harcamayı planladığı parayı,net olarak ortaya koyabilmeli ve bu doğrultuda da neyi, ne kadar ve hangi kalitede üretebileceğinin araştırmasını yapmalıdır.

 

2)Yatırımcı miktarı,kalitesi ve üretim teknikleri belli olan bir yatırım için bütçeleme araştırması yapmalıdır.

 

Bu iki temel unsur yatırımın başlama aşamasının temel özellikleridir.Bunlardan birinin yanıtını bilmeden yatırım araştırması yapmak sadece zaman kaybı ve başarısız yatırımlar oluşturur.

Yapacağın işin püf! noktalarını analiz et!arayistüh! deme!

 

 

yatırım ile yatırın

 

Yatırım planlanması ve yatırım fizibilitesi, hazırlık aşamasında neden sonuç ilişkisi tıpkı püf! ile tüh! ilişkisi gibidir.Yatırımın geri dönüş sürecinin hesaplanmaması durumunda ise ne yazık ki artık bir yatırın ınız olmuştur.

 

AMAÇ; Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması ise, bu durumda çalışan yatırımlar için,

 

 

•Karar Verme süreci 

•Karar Sürecini Etkileyen Faktörler •Çoklu Karar Verme Sürecinde Kullanılan Teknikler

•Analitik Hiyerarşi Proses

•TOPSIS

•ELECTRE

•Bilgisayar Programları

•Örnek Olay Çözümleri analizleri yapılmalı ve

 

tıkır tıkır, çalışan işletmeler oluşturulmalıdır.Aksi takdirde sıkıntılı,verimliliği çok düşük geri dönüşümsüz

takur tukur, çalışan işletmeler oluşturulacaktır.

 

Temelde analizleme aşamasında proje ve proje üretim teknikleri dikkate alınmadığından yada bilinmediğinden projenin tamamlanma süreci ve hayata geçme süreci ile ilgili yatırımcı bu süreçler hakkında analizsiz öngörü yada hatalara sahiptir.Bu durum karşısında Proje planlama ve yönetimi gündeme gelir.Ne yazık ki ikisini birden sağlayan projeler çok ama çok azdır.

 

püf!      tüh!

yatırım!      yatırın!

 

tıkır tıkır!              takur tukur!

 


puf
      tuh

PROJE PLANLAMA VE YÖNETİMİ

•Proje Nedir?
•Proje Yönetimi Nedir?
•İşletmelerde Organizasyon Yapısı ve Yönetim Bilimi
•Proje Başlangıcı
•Proje Tanımlanması
•Projenin Yapılandırılması
•İşletmelerde Bilgi İhtiyacı, Sistem Analizi
•Kurumsal Planlama İhtiyacı •İhtiyaç Tespiti •Gerekli İşlemlerin, Akış Diyagramlarının Tanımları •Tahminlerin Ortaya Konması

•Proje Planlama Süreci ve Kontrolü

•Kaynak Temini •İletişimin İzlenmesi •Projenin İzlenmesi •Proje Yaşam Döngüsü

•Kaynak Planlama, Proje Maliyeti, Kazancı
•Kalite Yönetimi
•Risk Yönetimi
•Son Gözlemler
•Feedback
•Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri
•Yönetim Bilişim Sistemleri
•Karar Destek Sistemleri
•Üst Yönetim Bilgi Sistemleri
•Üst Yönetim İçin Stratejik Karar Verme
•Projede Kaynak Dağılımı ve Yönetimi
•CPM ve PERT
•Ms. Project ile Proje Planlama ve Yönetim

 

Yatırımda Fizibilite Analizi

1)Fizibilite-YATIRIM

2)Fizibilite-İŞLETME

1)Fizibilite-YATIRIM

Yatırım fizibilitesi hazırlık aşamasında incelenmesi gereken pek çok husustan sadece bir kaçı ile ilgili örnek bir çalışma aşağıda yer almaktadır.

 

 

2 MAKİNE VE TESİS

A

MAKİNE VE TESİS SEÇİMİ

 

1

SEÇİM-MERKEZİ SİSTEM TOZ TOPLAMA

 

2

SEÇİM-SİLO

 

3

SEÇİM-KAZAN

 

4

SEÇİM-KURUTMA FIRINI

 

5

SEÇİM-MEKANİK TESİSAT(BUHAR HATTI)

 

6

SEÇİM-MEKANİK TESİSAT(BASINCLI HAVA HATTI)

 

7

SEÇİM-MEKANİK TESİSAT(BASINCLI YANGIN HATTI)

 

8

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-OG

 

9

SEÇİM-SIHHI TESİSAT

 

10

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-AG

 

11

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF AKIM

 

12

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF TELEFON

 

13

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF GORUNTULEME

 

14

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF ALARM SİSTEMLERİ

 

15

SEÇİM-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF MAKINA OTOMASYON

 

16

SEÇİM-YATAY SUNTA KESME

 

17

SEÇİM-KENAR BANTLAMA

 

18

SEÇİM-DOPPEL

 

19

SEÇİM-KALIBRE ZIMPARA

 

20

SEÇİM-KONTAKT ZIMPARA

 

21

SEÇİM-POINT TO POINT

 

22

SEÇİM-KAPI PRESI

 

23

SEÇİM-KABIN TOPLAMA MERKEZI

 

24

SEÇİM-ÇOKLU DELİK

 

25

SEÇİM-BASINÇLI HAVA SİSTEMİ

 

26

SEÇİM-VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

 

27

SEÇİM-WEİNİNG

 

28

SEÇİM-KAPLAMA KESME

 

29

SEÇİM-KAPLAMA ALIŞTIRMA

 

30

SEÇİM-KAPLAMA DİKİŞ

 

31

SEÇİM-BOYA SİSTEMİ BASINÇLI

 

32

SEÇİM-BOYA SİSTEMİ PERDE

 

33

SEÇİM-BOYA KURUTMA SİSTEMİ UV

 

34

SEÇİM-ÇEMBERLEME

 

35

SEÇİM-AMBALAJ

 

36

SEÇİM-TRANSPALET

 

37

SEÇİM-FORKLİFT

 

38

SEÇİM-ÇATI

 

39

SEÇİM-FABRİKA OTOMATİK KAPILARI

 

 

B

SATIN ALMA-SÖZLEŞMELER

 

1

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-MERKEZİ SİSTEM TOZ TOPLAMA

 

2

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-SİLO

 

3

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KAZAN

 

4

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KURUTMA FIRINI

 

5

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-MEKANİK TESİSAT(BUHAR HATTI)

 

6

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-MEKANİK TESİSAT(BASINCLI HAVA HATTI)

 

7

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-MEKANİK TESİSAT(BASINCLI YANGIN HATTI)

 

8

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-OG

 

9

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-SIHHI TESİSAT

 

10

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-AG

 

11

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF AKIM

 

12

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF TELEFON

 

13

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF GORUNTULEME

 

14

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF ALARM SİSTEMLERİ

 

15

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF MAKINA OTOMASYON

 

16

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-YATAY SUNTA KESME

 

17

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KENAR BANTLAMA

 

18

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-DOPPEL

 

19

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KALIBRE ZIMPARA

 

20

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KONTAKT ZIMPARA

 

21

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-POINT TO POINT

 

22

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KAPI PRESI

 

23

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KABIN TOPLAMA MERKEZI

 

24

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ÇOKLU DELİK

 

25

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-BASINÇLI HAVA SİSTEMİ

 

26

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

 

27

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-WEİNİNG

 

28

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KAPLAMA KESME

 

29

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KAPLAMA ALIŞTIRMA

 

30

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-KAPLAMA DİKİŞ

 

31

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-BOYA SİSTEMİ BASINÇLI

 

32

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-BOYA SİSTEMİ PERDE

 

33

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-BOYA KURUTMA SİSTEMİ UV

 

34

SATINALMA-ÇEMBERLEME

 

35

SATINALMA-AMBALAJ

 

36

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-TRANSPALET

 

37

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-FORKLİFT

 

38

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-ÇATI

 

39

SATINALMA-SÖZLEŞMELER-FABRİKA OTOMATİK KAPILARI

3 BİNA

A

PROJELER VE TADİLAT

 

 

YERLEŞİM PLANI

 

 

MİMARİ

 

A1

BİNA

 

A2

KAZAN

 

A3

KURUTMA

 

 

STATİK

 

A4

BİNA

 

A5

KAZAN

 

A6

KURUTMA

 

 

MEKANİK

 

A7

BİNA

 

A8

KAZAN

 

A9

KURUTMA

 

 

ELEKTRİK

 

 

 

 

B

İNŞAAT

 

1

YER TEYİDİ

 

2

TEMEL

 

3

ZEMİN BETONU

 

4

SAHA BETONU

 

5

PREFABRİK SİPARİŞİ

 

6

PREFABRİK MONTAJI

 

7

ÇATI MONTAJI

 

8

KAPI PENCERE DOĞ. SİP.

 

9

TRAFO VE OG HATTI

 

*

KABA İNŞAAT

 

B1

TUĞLA

 

B2

ELEKTRİK TESİSATI

 

B3

SIHHİ TESİSAT

 

B4

SIVA

 

*

KAZAN BİNASI

 

B5

TEMEL

 

B6

KABA İNŞAAT

 

B7

TESİSATLAR

 

*

KURUTMA FIRINI İNŞAAT

 

B8

TEMEL

 

B9

KABA İNŞ. VE YALITIM

 

B10

TESİSATLAR

 

B10.1

BUHAR TESİSATI

 

B10.2

ELEKTRİK TESİSATI

 

B10.3

İNCE İŞLER

 

*

FABRİKA BOYA

 

B11

İÇ CEPHE BOYASI

 

B12

DIŞ CEPHE BOYASI

 

B13

PENCERE MONTAJI

 

B14

OTAMATİK KAPI MONTAJI

 

*

İDARİ BİNA

 

B14

TABAN VE DUVAR SER.

 

B15

ŞAP

 

B16

ASMATAVAN

 

B17

KAPI PENCERE DOĞ. TAKIMI

 

B18

BOYA

 

B19

DEKORASYON

 

 

 

 

C

SOSYAL TESİSLER

 

1

YEMEKHANE

 

2

SOYUNMA

 

3

MESCİT

 

4

EMNİYET

 

4 MONTAJ

A

TESİSAT

 

1

TESİSAT-MERKEZİ SİSTEM TOZ TOPLAMA

 

2

TESİSAT-SİLO

 

3

TESİSAT-KAZAN

 

4

TESİSAT-KURUTMA FIRINI

 

5

TESİSAT-MEKANİK TESİSAT(BUHAR HATTI)

 

6

TESİSAT-MEKANİK TESİSAT(BASINCLI HAVA HATTI)

 

7

TESİSAT-MEKANİK TESİSAT(BASINCLI YANGIN HATTI)

 

8

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-OG

 

9

TESİSAT-SIHHI TESİSAT

 

10

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-AG

 

11

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF AKIM

 

12

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF TELEFON

 

13

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF GORUNTULEME

 

14

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF ALARM SİSTEMLERİ

 

15

TESİSAT-ELEKTRİK TESİSATI-ZAYIF MAKINA OTOMASYON

 

 

B

MAKİNE

 

1

MONTAJ-YATAY SUNTA KESME

 

2

MONTAJ-KENAR BANTLAMA

 

3

MONTAJ-DOPPEL

 

4

MONTAJ-KALIBRE ZIMPARA

 

5

MONTAJ-KONTAKT ZIMPARA

 

6

MONTAJ-POINT TO POINT

 

7

MONTAJ-KAPI PRESI

 

8

MONTAJ-KABIN TOPLAMA MERKEZI

 

9

MONTAJ-ÇOKLU DELİK

 

10

MONTAJ-BASINÇLI HAVA SİSTEMİ

 

11

MONTAJ-VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

 

12

MONTAJ-WEİNİNG

 

13

MONTAJ-KAPLAMA KESME

 

14

MONTAJ-KAPLAMA ALIŞTIRMA

 

15

MONTAJ-KAPLAMA DİKİŞ

 

16

MONTAJ-BOYA SİSTEMİ BASINÇLI

 

17

MONTAJ-BOYA SİSTEMİ PERDE

 

18

MONTAJ-BOYA KURUTMA SİSTEMİ UV

 

19

MONTAJ-ÇEMBERLEME

 

20

MONTAJ-AMBALAJ

 

21

MONTAJ-TRANSPALET

 

22

MONTAJ-FORKLİFT

 

23

MONTAJ-ÇATI

 

24

MONTAJ-FABRİKA OTOMATİK KAPILARI

 

 

C

MONTAJ LOJİSTİK

 

1

KONAKLAMA

 

2

ULAŞIM

 

3

YEMEK

 

4

MONTAJ EKİPMANI

 

 

 

FİNANS İŞLEMLERİ

 

 

MAKİNE SEÇİMİ VE SÖZLEŞME SÜRELERİ

 

 

BİNA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

 

MONTAJ İŞLEMLERİ

 

 

ÜRETİM İŞLEMLERİ

 

 

SATIŞ İŞLEMLERİ

 

 

MAKİNELERİN TESLİM SÜRELERİ

 

 

Mutfak Dolabı Üretim Analizi

A. Mutfak Dolabı Üretimi Yarımamül Analizi

1) Mutfak mobilyaları üretimi konusunu ana hatları ile belirlemek istersek;
2) Mutfak dolabı gövde üretimi
3) Mutfak dolabı kapak üretimi
4) Mutfak dolabı çekmece kasası üretimi
5) Mutfak dolabı kapama üretimi
6) Mutfak dolabı taç-ışık bandı ve baza üretimi
7) Mutfak tezgahı üretimi

 

Makine parkı ve tesisat seçimi yapılırken yukarıdaki mutfak dolabı üretim iş detaylarının analizi doğrultusunda yapılırken değişik mobilya üretimlerini yapma olanağına sahip oluruz.Bu şekildeki;

 

 

B. Mobilya Üretimi Ürün Analizi
1) Banyo mobilyaları
2) Bebek odası mobilyaları
3) Genç odası mobilyaları
4) Oturma odası mobilyaları
5) Salon mobilyaları
6) Yemek odası mobilyaları
7) Yatak odası mobilyaları
8) Büro mobilyalarıdır.

 

 

C. Mutfak Dolabı ve Mobilya Üretimi Panel Analizi
1) Sunta
2) Suntalam
3) Mdf
4) Mdflam
5) Masif Panel

D. Mutfak Dolabı ve Mobilya Üretimi Kapak Analizi
1) sunta
2) Düz suntalam
3) Düz mdflam
4) Mdf lake
5) Mdf kaplama
6) Sunta kaplama
7) Profil
8) Post-forming
9) Soft-forming
10) Membran
11) Vakum

 

 

E. Mutfak Dolabı ve Mobilya Üretimi Çekmece Analizi
1) Suntalam
2) Mdflam
3) Profil
4) Plastik
5) Metal

 

 

F. Mutfak Dolabı ve Mobilya Sevk Analizi
1) Kübük
2) Modüler
3) Free-packing
4) De-montage

 

 

G. Mutfak Dolabı ve Mobilya Üretimi Makine Analizi
1) Gövde hattı
2) Kapak hattı
3) Kapama hattı
4) Çekmece hattı
5) Mutfak dolabı taç-ışık bandı ve baza üretimi
6) Mutfak tezgahı üretimi

 


1) Gövde hattı
A. Makineler
a) Yatay Sunta Kesme
Panel malzemelerin kesimini yapabilen yüksek hızı ve hassas kesim kalitesi ile hattın en önemli makinesidir. 20mm kesim yüksekliğinden başlar 118 mm kesim yüksekliğine kadar kesebileni vardır.Malzeme önden-elle yada arkadan asansörlü yükleme olarak iki şekilde makineye beslenir.
Mutfak üretimi düşünülürse arkadan yükleme bir makine ile 1300m² / 8 saat kesim yapılabilir.
Ana makine olması sebebi ile arkadan yüklemeli bir makine seçilmesinde fayda vardır.
Bu kapasitedeki bir makine ile mutfak üretimi 50 adet/8 saat civarında olacaktır.Ana makine olması ve diğer grup mobilya üretiminin de kaçınılmaz olması nedeniyle daha düşük kapasite düşünülmemelidir.

b) Kalibre Zımpara

Mahalli olarak panel malzeme temininde sorun olması halinde ham suntadan üzerine dekor kağıdı
Yada finish-foil basmak gerekebilir bu durumda hatta pres öncesinde kalibre zımpara olası gerekir.
Makine kapasitesi detay çalışma neticesinde belirlenecektir.

c) Hat Pres

Mahalli olarak panel malzeme temininde sorun olması halinde ham suntadan üzerine dekor kağıdı
Yada finish-foil basmak gerekebilir bu durumda hatta otomatik pres eklemek gerekir.
Makine kapasitesi detay çalışma neticesinde belirlenecektir.

d) Doppel

Üretim hızı arttıkça panel malzeme kesiminde kalite sorunları meydana gelecektir. Panel malzemenin 90 derecelik kenar kesimlerini sağlaması kenar bantlama makinesinin performansını etkilediği için hatta olması gereken bir makine olup panel ve kapı ebatlamasında kullanılır.Hızlı üretim de ölçü ve kalite kontrolünün sağlandığı yegane makinedir. Kapasite ve makine özellikleri panel ve kapı üretimi için seçilmeli ve her iki hattı da besleyecek nitelikte olmalıdır.

e) Kenar Bantlama

Her türlü panel malzemenin kalınlıklarının değişik malzemeler ile kaplanmasında kullanılır.makina üzerinde çok sayıda ünite bulunur. Ön freze,baş-son kesme,alt-üst kaba freze,alt-üst hassas freze,
Köşe yuvarlama ünitesi, baş-son köşe yuvarlama ünitesi, ön kazıma ünitesi,hassas kazıma ünitesi,
Kanal frezesi ve polisaj ünitesi bulunur. Makinenin yüksek hızda ve v-belt sistemli bant ünitesi olmasında ve 14m/dakika hız ile çalışabilirliliğinde işletmenin ulaşaçağı nokta açısından önemlidir.
1300m² / 8 saat kesimde gerekli bantlamayı yapabilmelidir.Kapasite hesabı bilahare yapılacaktır.

f) Çoklu Delik

Gövde üretiminde birleştirme şekli ne olursa olsun delik ihtiyacı vardır.delik gereksiniminin hat safhada olduğu bir başka yerde çekmece hattıdır.menteşe yerlerini de açabilen özel kafalı 4+2+4
nitelikte otomatik geçişli bir makine gereklidir.iki bağımsız üniteden oluşan ve altta dört adet delik delme kafasının yanlarda iki adet delik delme kafasının ve de üstte iki adet delik delme kafasının olduğu bir makine seçilmelidir.Kapasite hesabı bilahare yapılacaktır.

g) Kavalye Çakma Makinesi

Yoğun delik delme hatlarında kavelye çakma makinesi de elzem olup genelde kavelye makinesi üreticisi tarafından geliştirilen bir makinedir. Delik makinesinin arkasında entegre olarak çalışır. Kapasite hesabı bilahare yapılacaktır.

h) Point to Point

Merkezi CNC işlem tezgahı olup yapabilecekleri hayallerinizle sınırlıdır. Her türlü delik delme ebatlama kanal açma frezeleme ve özel işlemleri hassasiyetle yapar. Eğri kesim ve kapı ebatlama ile birlikte delik makinesi olarak da kullanılabilir. Kapasite hesabı bilahare yapılacaktır.

i) Eğri Kenar Yapıştırma

Eğri kesilmiş parçalara 3 mm ye kadar pvc yapıştırabilen bir makinedır.

j) Eğri Kenar Tıraşlama

3 mm ye kadar eğri kenarlardaki pvcleri traşlayabilen traşlama makinesidir.
k) X-PRES-kabin toplama presi
Gövdeler montajlı sevk edilecek ise 45 sn de gövde yapıştıran otomatik gövde toplama presidir.

l) Çizicili Yatar Daire Ebatlama Makinesi

Panel ebatlama makinesinin küçük işler için olanıdır. Detay sonra verilecektir.

m) Otomatik Montaj Konveyörü

Gövde kapak ve çekmece montajı yapılırken yada kutulama yapılırken kullanılması gereken bir hattır. Detay sonra verilecektir.

n) Ambalaj Makinesi

Hattan gelen mamül yada yarımamülü ambalajlar.değişik tipleri mevcuttur.

 

 


B. Sistem ve Donanım
a) Basınçlı Hava Kompresörü
b) Basınçlı Hava Kurutucusu
c) Basınçlı Hava Filitresi-ön
d) Basınçlı Hava Filitresi-hassas
e) Basınçlı Hava Tankı
f) Kumanda Sistemi
g) Toz Toplama Kanalları
h) Emiş Fanları
i) Filitreler
j) Kumanda Sistemi
k) Silo
l) Elektrik Enerji Hatları
m) Elektrik Aydınlatma Hatları
n) Elektrik Kumanda Panoları
o) Elektrik OG-Hattı
p) Elektrik OG trafo
q) Elektrik Şalt Malzemeleri
r) Elektrik Topraklama Donanımı
s) Isıtma Havalandırma
t) Kazan Dairesi
u) Transpaletler
v) Konveyörler
w) Forklift

 

 

2) Kapak ve kapama hattı
A. Makineler
a) Yatay Sunta Kesme
b) Doppel
c) Point to Point
d) Eğri Kenar Yapıştırma
e) Eğri Kenar Traşlama
f) Profil Makinesi

Kapı kasası kapı kanadı ve profilli tip kapağın profilinin üretilmesinde profil çekme makinesi olup 5 bıçaklı standart tip makine kullanılmalıdır.pakı ve pencere hattında da kullanılacaktır.

g) Profil Kaplama Makinesi

Profillerin dekor kağıdı yada pvc veya kaplama ile kaplamasını yapan makinedir. Şirketin mahalli şartlara bağlı olarak belirleyeceği üretim politikasına göre alınabilir. Detay sonra verilecektir.

h) Çizicili Yatar Daire Ebatlama Makinesi

i) Roller Pres
Laminat kapak üretimi için yapıştırma presidir. Detay sonra verilecektir.
j) Solid Pres
Kaplama ve laminat yüzey yapıştırma presidir.detay sonra verilecektir.
k) Post-Forming
Laminat malzemenin kenarlarda tam yada yarım dönüş yaptığı durumlarda post işlemini yapan makinedir. Kapak ve tezgah üretimi ile masa tablası üretiminde kullanılır.detay sonra verilecektir.
l) Soft-Forming
Soft işlemini yapan makinedir. Detay sonra verilecektir.
m) Membran Pres
Yüzey pvc folye kaplama makinesidir.detay sonra verilecektir.
n) Vakum Pres
Yüzey pvc folye kaplama makinesidir.detay sonra verilecektir.
o) Açılı kesim
Profil i çerçeveye çevirmek için köşe kesim ve birleştirme detay makinesidir.
p) Kenar Bantlama
q) Menteşe Açma
Kapak menteşe yeri açma makinesidir değişik tipleri mevcuttur. Detay sonra verilecektir.
r) Menteşe Çakma
Hızlı hatlarda kapak menteşesi otomatik olarak çakılır. Detay sonra verilecektir.
s) Otomatik Montaj Konveyörü
t) Ambalaj Makinesi
u) Boya ve Cila Tabancaları
Cila ve boya uygulamalarında kullanılır değişik tipleri vardır. Detay sonra verilecektir.

 

 


B. Sistem ve Donanım
a) Basınçlı Hava Kompresörü
b) Basınçlı Hava Kurutucusu
c) Basınçlı Hava Filtresi-ön
d) Basınçlı Hava Filtresi-hassas
e) Basınçlı Hava Tankı
f) Kumanda Sistemi
g) Toz Toplama Kanalları
h) Emiş Fanları
i) Filtreler
j) Kumanda Sistemi
k) Silo
l) Elektrik Enerji Hatları
m) Elektrik Aydınlatma Hatları
n) Elektrik Kumanda Panoları
o) Elektrik OG-Hattı
p) Elektrik OG trafo
q) Elektrik Şalt Malzemeleri
r) Elektrik Topraklama Donanımı
s) Isıtma Havalandırma
t) Kazan Dairesi
u) Transpaletler
v) Konveyörler
w) Forklift

 


Makineler
Açılı kesim
Ambalaj Makinesi
Çizicili Yatar Daire Ebatlama Makinesi
Çoklu Delik
Doppel
Eğri Kenar Traşlama
Eğri Kenar Yapıştırma
Hat Pres
Kavelye Çakma Makinesi
Kenar Bantlama
Kontakt Zımpara
Menteşe Açma
Menteşe Çakma
Otomatik Montaj Konveyörü
Point to Point
Post-Forming
Profil Kaplama
Profil Makinesi
Roller Pres
Soft-Forming
Solid Pres
Vakum Pres
V-Kanal Makinesi
X-PRES
Yatay Sunta Kesme

 


Sistem ve Donanım
Basınçlı Hava Kompresörü
Basınçlı Hava Kurutucusu
Basınçlı Hava Filtresi-ön
Basınçlı Hava Filtresi-hassas
Basınçlı Hava Tankı
Kumanda Sistemi
Toz Toplama Kanalları
Emiş Fanları
Filtreler
Kumanda Sistemi
Silo
Elektrik Enerji Hatları
Elektrik Aydınlatma Hatları
Elektrik Kumanda Panoları
Elektrik OG-Hattı
Elektrik OG trafo
Elektrik Şalt Malzemeleri
Elektrik Topraklama Donanımı
Isıtma Havalandırma
Kazan Dairesi
Transpaletler
Konveyörler
Forklift

 

 

Mutfak Hattı Makine Yatırımı

No Makina Adı Min.Fiyat Max.Fiyat Temel
1 Açılı kesim 3.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00 €
2 Ambalaj Makinnesi 7.000,00 € 25.000,00 €  
3 Boya ve cila 2.500,00 € 7.000,00 € 5.000,00 €
4 Çizicili Yatar Daire Ebatlama Makinesi 8.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €
5 Çizicili Yatar Daire Ebatlama Makinesi testere grubu 1.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 €
6 Çoklu Delik 32.000,00 € 55.000,00 € 40.000,00 €
7 Çoklu Delik delici uçlar 3.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
8 Doppel 80.000,00 € 180.000,00 €  
9 Eğri Kenar Traşlama 3.500,00 € 5.000,00 € 4.000,00 €
10 Eğri Kenar Yapıştırma  5.000,00 € 9.000,00 € 8.000,00 €
11 Elmas daire testere bileme makinesi 8.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 €
12 Hat Pres 200.000,00 € 450.000,00 €  
13 Kavelye Çakma Makinesi 35.000,00 € 60.000,00 €  
14 Kenar Bantlama 40.000,00 € 300.000,00 € 80.000,00 €
15 Kontakt Zımpara 30.000,00 € 80.000,00 €  
16 Menteşe Açma 5.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 €
17 Menteşe Çakma 5.000,00 € 65.000,00 €  
18 Otomatik Montaj Konveyörü 20.000,00 € 60.000,00 €  
19 Point to Point 70.000,00 € 180.000,00 € 130.000,00 €
20 Point to Point kesici ve delici uçlar 5.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 €
21 Point to Point kesici ve delici uçlar 5.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 €
22 Post-Forming 4.000,00 € 50.000,00 € 4.000,00 €
23 Profil Kaplama 30.000,00 € 55.000,00 € 40.000,00 €
24 Profil Makinası 45.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 €
25 Roller Pres 2.500,00 € 20.000,00 € 3.500,00 €
26 Soft-Forming 4.000,00 € 50.000,00 € 4.000,00 €
27 Solid Pres 30.000,00 € 60.000,00 €  
28 Vakum Pres 35.000,00 € 130.000,00 €  
29 V-Kanal Makinesi 10.000,00 € 25.000,00 €  
30 X-PRES 25.000,00 € 75.000,00 €  
31 Yatay Sunta Kesme 65.000,00 € 150.000,00 € 85.000,00 €
32 Yatay Sunta Kesme testere grubu 3.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
  Toplam 821.500,00 € 2.346.000,00 € 547.500,00 €

 

Mutfak Hattı Sistem ve Donanım Yatırımı

No Makina Adı Min.Fiyat Max.Fiyat Temel
1 Basınçlı Hava Kompresörü 4.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 €
2 Basınçlı Hava Kurutucusu 1.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00 €
3 Basınçlı Hava Filtresi-ön 500,00 € 1.000,00 € 750,00 €
4 Basınçlı Hava Filtresi-hassas 500,00 € 1.000,00 € 750,00 €
5 Basınçlı Hava Tankı 1.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00 €
6 Kumanda Sistemi 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
         
7 Toz Toplama Kanalları 20.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 €
8 Emiş Fanları 10.000,00 € 40.000,00 € 14.000,00 €
9 Filtreler 10.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 €
10 Kumanda Sistemi 2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 €
11 Silo 5.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 €
         
12 Elektrik Enerji Hatları 10.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 €
13 Elektrik Aydınlatma Hatları 5.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 €
14 Elektrik Kumanda Panoları 10.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 €
15 Elektrik OG-Hattı 15.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 €
16 Elektrik OG trafo 12.000,00 € 35.000,00 € 15.000,00 €
17 Elektrik Şalt Malzemeleri 5.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 €
18 Elektrik Topraklama Donanımı 3.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 €
         
19 Isıtma Havalandırma      
20 Kazan Dairesi      
21 Transpaletler 1.500,00 € 5.000,00 € 4.000,00 €
22 Konveyörler 15.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 €
23 Forklift 16.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
  Toplam 147.500,00 € 379.000,00 € 237.500,00 €

Peki Sizce Bu Kadar Mı?

Tamamını İndir