Yatırım-Fizibilite-Proje

Finansal kaynaklara sahip kişi ve kurumların, mal ya da hizmet alımlarında temel unsur genel çerçevedev ziyade nokta detaylı analizleri olmalıdır. Yeni alımlarda  sınırsız olan ihtiyaçların çerçevesini neden sonuç ilşkisi ile belirlememiz gerekmektedir. Bu nedenledir ki öncelikle satın alınacak mal ya da hizmete dair projenin oluşturulması gerekmektedir.

Oluşturulan bu proje dahilinde ve projeyi etkileyen faktörlerle birlikte projenin iktisadi, mali, teknik, sosyal, beşeri, fiziki analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmalar fizibilitelerdir.

Yatırım kararlarınızda proje ve fizibilitenin önemi büyüktür.

 

Doğru Proje,

Doğru Fizibilite,

Doğru Yatırım,

Doğru Karar,