Proje

PROJE PLANLAMA VE YÖNETİMİ

 • Proje Nedir?

 • Proje Yönetimi Nedir?

 • İşletmelerde Organizasyon Yapısı ve Yönetim Bilimi

 • Proje Başlangıcı

 • Proje Tanımlanması

 • Projenin Yapılandırılması

 • İşletmelerde Bilgi İhtiyacı, Sistem Analizi

 • Kurumsal Planlama İhtiyacı

 • İhtiyaç Tespiti

 • Gerekli İşlemlerin, Akış Diyagramlarının Tanımları

 • Tahminlerin Ortaya Konması

 • Proje Planlama Süreci ve Kontrolü

 • Kaynak Temini

 • İletişimin İzlenmesi

 • Projenin İzlenmesi

 • Proje Yaşam Döngüsü

 • Kaynak Planlama, Proje Maliyeti, Kazancı

 • Kalite Yönetimi

 • Risk Yönetimi

 • Son Gözlemler

 • Feedback

 • Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri

 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Karar Destek Sistemleri

 • Üst Yönetim Bilgi Sistemleri

 • Üst Yönetim İçin Stratejik Karar Verme

 • Projede Kaynak Dağılımı ve Yönetimi

 • CPM ve PERT

 • Ms. Project ile Proje Planlama ve Yönetim

 

 Neler Yeni?

 Kamu Kurum ve Kuruluş Projeleri

 Sivil Toplum Projeleri

* 0-3 YAŞ Ev Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği Modül Proğramı

* 0-3 YAŞ Kreş Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği Modül Proğramı

* 0-3 YAŞ Yuva Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği Modül Proğramı

* Atıl Durumda Bulunan Tesislerinin Türkiye ve Dünyada Özürlüler

* Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tatil ve Spor Organizasyon

* Olanaklarının Araştırılması."

* Çocuk Bakıcılığı Eğitim Projesi

* Çocuk esirgeme kurumlarında bulunan çocuklara mesleki eğitim kazandırmak.

* Demokratik Vatandaşlı ve İnsan Hakları Eğitimi

* Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı

* Engelli Özel Bakım Merkezleri oluşturulması

* Engellilerin Sanatta ve Mesleki Eğitimde Engeli Yoktur.

* Genç İstihdamının Desteklenmesi

* Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu

* Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı

* Medya Hibe Programı

* Mikro Hibe Programı

* Sektörel Yatırım Alanlarında Genş İstihdamının Deseklenmesi Hibe Proğramı

* Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi

* Siyasi Kriterler Hibe Programı

* Türkiye'de Bedensel Engelli İnsanlara Spor İmkanı

* Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması

* Türkiye'de Tekerlekli Sandalye tenis

 

 Özel Sektör Projeleri