Panel Ebatlama

Panel Malzeme Kesme Metodolojisi
Günümüzde panel tanımlamasına; tek parçadan oluşan (solid) masif panellerinde, içerisinde bulunan agregat karışımlı yada kompozit yapılı olanlarda dahil olmak üzere, geniş bir ürün grubu girmektedir.

Panel malzemelerin muhteviyatı itibarı ile ister cips gruplu olsun, isterse ağaç gruplu olsun, aynı ve eşit özellikte (homojen) değildir. Homojen olmayan bir hammadde ve ürün grubunun işlenmesinin ilk aşaması olan, kesim işleminde olmasın gereken metodoloji ve mevcut kesim tekniklerinin verimliliği ile bunlara ait, kesici takım ve makineler hakkında bilgi sunulacaktır.

 

Masif den oluşan panellerde; panel kalınlığı ve kesim hattı ile ilgili malzeme dağılımı farklılıklar gösterir. Masif lif yapısına bağlı olarak, kesim kesitinde sert ve yumuşak dokular ile birlikte, bunların malzemenin iç gerilimi ve kopma ve yine kesme dirençleri farklılıklar arz eder.
 

Sunta; sunta lam, mdf ve mdf lam gibi agregatlardan oluşan ve içerisinde termal, UV, yada mikrodalga tahrikli yapıştırıcılar ihtiva eden panel malzemelerde de kesim kesitindeki kesme ve kopma dirençleri de homojen olmamakla beraber, masif kesitindekine göre daha kolay modellenebilir.
 

Yarıştırıcının kuruma süresi ile ilişkili yada muhteviyatındaki moleküler taşıyıcının, oluşum dışına atılması sürecinde, yapıştırıcı molekülleri panel malzemenin yüzeyine doğru taşınırlar. Bu taşınma esnasında da üretim tekniğine bağlı olan nedenlerden dolayı, moleküler plastisite özelliğini yitiren
Yapıştırma molekülleri bağlanma şekillerini (kovelent) değiştirerek sertleşirler.
 

Bunun sonucu ise üretilen panel malzemenin; yüzeyde sert ve kırılgan içte yüzeye göre daha yumuşak ve daha az kırılgan bir yapılanma göstermelerine neden olur.Bu durumda malzemede gözlenen kesme,kopma ve yırtılma dirençleri de değişkendir.
 

Değişken dirençli malzemelerin kesilmesinde ve işlenmesinde kesim kuvvetleri de değişkenlik arz eder. Kesme gücü panel malzemenin kesilmesinde en yüksek dirençli bölgesinden daima daha büyük olmak zorundadır. Aksi takdirde kesme aşamasında kırıklar oluşur.
 

Temel Güç Kanununu anımsayalım.

Güç=Kuvvet x Yol
Güç=Kuvvet x Hız

Kuvvet;hız,ve buna bağlı etkenler güçü direkt etkilerler daha bilimsel bir değişle kuvvet hız ilişkisi hızın bir fonksiyonudur. Burada panel kesme makinelerinde ilerleme hızı kesici takıp çapı kesme uzuvlarının açıları ve tasarımları ile devir sayıları arasındaki uyumluluk ve hesapsal ilişki kalitenin temel unsurlarındandır.
 

Malzemenin kurursuz kesiminde malzemenin en yüksek dirençli yerinin kesimi için gerekli kuvvetten daha büyük bir kuvvet yeterli gibi düşünülebilir. Kuvvetin hız ile ilişkisi düşünülürse kesim kalitesi ilerleme hızının azaltılması ile daha yükselir. Ancak ilerleme hızının azaltılması üretim kaybına neden olacaktır.
 

 Kesitteki malzemenin homojen olmaması nedeni ile değişken kesim kuvveti ihtiyacı gösteren makine sürekli bir titreşimle karşı karşıyadır. Malzemenin titreşim altında kesilmesi ise kesim ünitesinin ek olarak balans ve rot oluşumu riski ile karşı karşıya kalması anlamına gelir.

 

Peki titreşim oluşturmayacak ilerleme hızı ve testere hızı ilişkisi nasıl olmalıdır?
Malzemenin kesimi için gerekli kuvvet malzemenin en yüksek dirençli yerindeki kesme kuvvetinden daha büyük olursa iyi kesim kalitesi sağlanır mı?
 

İlk bakışta yanıtı evet gibi görülen su soru aslında “hayır” yanıtlıdır.


Olması gereken kesme kuvveti malzemenin en yüksek kesme dirençli yerindeki kesme kuvvetinden değil malzemenin en yüksek dirençli kesme kuvvetini yenebilecek olan kesme atalet direncine bağlı Kesme atalet kuvveti olmalıdır.

 

Bunu şöyle bir örnekle inceleyebiliriz. Masanın üstünde duran bardağın altından örtüyü bardağı düşürmeden almak için hızla çekmemiz gerekir. Hemen hemen bunu hepimiz denemişizdir. Çok defasında örtüyü almışızdır. Ancak bardak örtü ile birlikte bir miktar da çektiğimiz yöne doğru hareket etmiştir. Eğer bardağın hareketini bir üst baskı ile engellersen (kesim makinelerindeki üst baskı gibi) bardak;örtü yada her ikisi birden zarar görür ve ısınır.
 

Şimdi örtü için öyle bir hız düşünelim ki bardağın kütlesi örtünün oluşturduğu atalet kuvvetinden büyük olsun ve bardak hareket etmesin (hızın kuvvetle ilişkisini anımsayalım).
 

İste bu hız kuvvet malzeme ilişkisi hesaplanarak üretilen makineler kırıksız kesim makineleridir. Tabi ki bunun uygun mekanik tasarımla hesaba bağlı çözümlenmiş olması şartı aranmalıdır. Burada kesim makinesi gövde ve kesici grup ne kadar ağır ise o kadar kaliteli kesim elde edilir. Kesim ünitesi kesim alanında hareket halinde olduğundan yada malzeme hareketli olduğundan Sistem yataklamalarının son derece hassas olması şartı gereklidir.

 

Yataklamaların nasıl yapıldığı sanayi devrimi yapmamış ve normları olmayan makinelerde tetkik edilmelidir. Ancak normları olan makinelerde bunu incelemeye gerek yoktur.
 

En iyi kesim kalitesi ve en yüksek verim için; evvelce tanımlanmış,
devir sayısı/ilerleme hızı/malzeme kalınlığı diyağramların olduğu kesim makinelerine tercih edilmelidir. Tabi ki burada işletme şartları ve kesici takım ilişkisi de önemlidir.
 

Bu makinelerde kesici takım olarak katoloklarında malzeme özellikleri ve hızlar ile ilişkilerini gösteren katoloklu kesiciler kullanılmak ve bu değerlere uyulmak kaydı ile en yüksek verimi ve en düşük işletme maliyetlerine ulaşabilirisiniz.
 

Kuvvetleri abartılmış yada bilgileri satıcısı tarafından bilinemeyen makineler iyi netice verse bile gereksiz güç tüketimi gibi nedenlerden dolayı tercih edilmemelidir.
 

Kaç işletmeci kesim kalitesi güç tüketimi ilişkisini inceledi?
Kaç makine satıcısı bu ilişkiyi anlattı?
Siz bunları düşündünüz mü?


Eğer hurda alacaksanız makinenin ağırlığını sorun
Eğer motor çalıştıracaksanız makinenin motor gücünü sorun
Eğer bileme yapacaksanız kesici takımların diş sayılarını sorun
 

Fiyatlarına bakın tercihinizi yapın. Eğer burada dile getirilecek olan faktörleri göz ardı ettiyseniz yada ederseniz satın almalarınızın hepsi sadece vadeli satın alma olur. Vadesi geldiğinde yedek parça, erken bakım onarım, işgücü kaybı, kalite kaybı, Pazar kaybı… olarak size ödettirilir.
 

Bu kadar zengin iseniz bu yazının devamını okumayın.

Panel Malzeme Kesme Makineleri Kesici Ünite Analizi
- Yatar Daire-Normal
- Yatar Daire-Çizicili
- Yatar Daire-Atlamalı(jumping)

 - Dikey Sunta Kesme-Normal
 - Dikey Sunta Kesme-Jilet çizicili
 - Dikey Sunta Kesme-çiziçili

  - Yatay Sunta Kesme-Normal
  - Yatay Sunta Kesme-Çizicili
  - Yatay Sunta Kesme-Atlamalı(jumping)

   - Çift taraflı kesim makineleri-Normal
   - Çift taraflı kesim makineleri-Çizicili
   - Çift taraflı kesim makineleri-Atlamalı(jumping)

Yatar Daire-Normal
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Kayar tablalılarda 3800 mm iş alanı
Motorize testere yüksekliği ayarlama özelliği.
Motorize testere açısı ayarlama özelliği.
Motor frenli

Yatar Daire-Çizicili
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Monoblok çizici ve kesim üniteli
Kayar tablalılarda 3800 mm iş alanı
Motorize testere yüksekliği ayarlama özelliği.
Motorize testere açısı ayarlama özelliği.
Motor frenli
Çizici testere yüksekliği malzeme yüzeyindeki sert kısmın kalınlığının 1-2 mm fazlası kadar olmalıdır.
Çizici testere ile ana testere kalınlığı arasındaki fark en fazla 0,2 mm olmalıdır. Bu fark ortalanarak ayarlanmalıdır.


Yatar Daire-Atlamalı(jumping)
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Monoblok çizici ve kesim üniteli
Kayar tablalılarda 3800 mm iş alanı
Motorize testere yüksekliği ayarlama özelliği.
Motorize testere açısı ayarlama özelliği.
Motor frenli
Çizici testere yüksekliği malzeme yüzeyindeki sert kısmın kalınlığının 1-2 mm fazlası kadar olmalıdır.
Çizici testere ile ana testere kalınlığı arasındaki fark en fazla 0,2 mm olmalıdır. Bu fark ortalanarak ayarlanmalıdır.
Atlama (jumping) ünitesinde ayar standart ı tutturmak imkansızdır.Mekanik vibrasyonun olmadığı ve yukarıdaki kesim analizinde belirtilen detaylar ile üretilen makinelerde Atlama (jumping) ünitesi kullanılmamıştır. Bu makinelerde alınan sonuç halen Atlamalı (jumping) makinelerde alınamamaktadır. 

 

Dikey Sunta Kesme-Normal
 Ağır stabil gövde yapılı. 
Monoblok kesim üniteli.
Kayar tablalılarda 3800 mm iş alanı
Motor frenli
Kilitlemeli
Yatay kesebilen
 
 

Dikey Sunta Kesme-Jilet çizicili
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Kayar tablalılarda 3800 mm iş alanı
Motor frenli
Kilitlemeli
Yatay kesebilen
Sadece melamin kağıdı kesebilen bu tip çizicilerde sert panel yüzeyi çizilemediği için hemen hemen işe yaramayan bir ünitedir.

 

Dikey Sunta Kesme-çiziçili
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Kayar tablalılarda 3800 mm iş alanı
Motor frenli
Kilitlemeli
Yatay kesebilen
Çizici çapı çok küçük olduğu için çevresel bıçak hızının düşük olması nedeni ile kırıksız kesim yapması mümkün değildir. (Mümkünlük:iş süresince aynı kalitenin sağlanması anlamındadır.)


Yatay Sunta Kesme-Normal
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Motor frenli
Kilitlemeli
ISO/DIN normlarına haiz
Kolay testere değiştirilebilme
Otomatik yataklama kontrollü

 

Yatay Sunta Kesme-Çizicili
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Monoblok çizici ve kesim üniteli
Motor frenli
Kilitlemeli
ISO/DIN normlarına haiz
Kolay testere değiştirilebilme
Otomatik yataklama kontrollü
Çizici testere yüksekliği malzeme yüzeyindeki sert kısmın kalınlığının 1-2 mm fazlası kadar olmalıdır. Çizici testere ile ana testere kalınlığı arasındaki fark en fazla 0,2 mm olmalıdır. Bu fark ortalanarak ayarlanmalıdır. Çizici testere ana testere ayarı otomatik olarak kontrollu yapılabilmelidir.


Yatay Sunta Kesme-Atlamalı(jumping)
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Monoblok çizici ve kesim üniteli
Motor frenli
Kilitlemeli
ISO/DIN normlarına haiz
Kolay testere değiştirilebilme
Otomatik yataklama kontrollü
Çizici testere yüksekliği malzeme yüzeyindeki sert kısmın kalınlığının 1-2 mm fazlası kadar olmalıdır.
Çizici testere ile ana testere kalınlığı arasındaki fark en fazla 0,2 mm olmalıdır. Bu fark ortalanarak ayarlanmalıdır. Çizici testere ana testere ayarı otomatik olarak kontrollu yapılabilmelidir. Atlama (jumping) ünitesinde ayar standart ı tutturmak imkansızdır.Mekanik vibrasyonun olmadığı ve yukarıdaki kesim analizinde belirtilen detaylar ile üretilen makinelerde Atlama (jumping) ünitesi kullanılmamıştır. Bu makinelerde alınan sonuç halen Atlamalı (jumping) makinelerde alınamamaktadır.

 

Çift taraflı kesim makineleri-Normal
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Motor frenli
Kilitlemeli
ISO/DIN normlarına haiz
Kolay testere değiştirilebilme
Otomatik yataklama kontrollü
Tek tek çalışabilme ve birlikte çalışabilme özelliği


Çift taraflı kesim makineleri-Çizicili
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Monoblok çizici ve kesim üniteli
Motor frenli
Kilitlemeli
ISO/DIN normlarına haiz
Kolay testere değiştirilebilme
Otomatik yataklama kontrollü
Tek tek çalışabilme ve birlikte çalışabilme özelliği
Çizici testere yüksekliği malzeme yüzeyindeki sert kısmın kalınlığının 1-2 mm fazlası kadar olmalıdır. Çizici testere ile ana testere kalınlığı arasındaki fark en fazla 0,2 mm olmalıdır. Bu fark ortalanarak ayarlanmalıdır. Çizici testere ana testere ayarı otomatik olarak kontrollu yapılabilmelidir.

 

Çift taraflı kesim makineleri-Atlamalı(jumping)
Ağır stabil gövde yapılı.
Monoblok kesim üniteli.
Monoblok çizici ve kesim üniteli
Motor frenli
Kilitlemeli
ISO/DIN normlarına haiz
Kolay testere değiştirilebilme
Otomatik yataklama kontrollü
Tek tek çalışabilme ve birlikte çalışabilme özelliği
Çizici testere yüksekliği malzeme yüzeyindeki sert kısmın kalınlığının 1-2 mm fazlası kadar olmalıdır.
Çizici testere ile ana testere kalınlığı arasındaki fark en fazla 0,2 mm olmalıdır. Bu fark ortalanarak ayarlanmalıdır. Çizici testere ana testere ayarı otomatik olarak kontrollu yapılabilmelidir. Atlama (jumping) ünitesinde ayar standart ı tutturmak imkansızdır.Mekanik vibrasyonun olmadığı ve yukarıdaki kesim analizinde belirtilen detaylar ile üretilen makinelerde Atlama (jumping) ünitesi kullanılmamıştır. Bu makinelerde alınan sonuç halen Atlamalı (jumping) makinelerde alınamamaktadır.

Sadece kesim üniteleri ve kesme metodları incelenen makinelere ait yatay sunta kesme makineleri konfigürasyon analizi sizlere sunulmaya devam edilecektir.

 

 

 

Panel Malzeme Ebatlama Makinesi Satınalma Analizi

 

        MARKA  
        TEMSİLCİ  
        İLGİ  
        İLGİ  
        TARİH  
           
NO Özellik Sınır Birim Açıklama / Değer  
1 Makine plaka kesim boyu Max. mm 4200  
2 Makine plaka kesim boyu Min mm 20  
3 Makine plaka kesim eni Max. mm 4200  
4 Makine plaka kesim eni Min mm 25  
5 Yükleme tipi     Arkadan Yükleme  
6 Gripper optimum Adet 7+1  
7 Asansör iş boyu Max. mm 4200  
8 Asansör iş eni Max. mm 2200  
9 Asansör stroğu Max. mm 550  
10 Asansör adımı Max. mm 110  
11 Asansör adımı Min mm 4  
12 Asansör yük kapasitesi Max. kg 5000  
13 Testere Projeksiyon yüksekliği Max. mm 125  
14 Testere Projeksiyon yüksekliği Min mm 0  
15 Paket döndürme düzeni boyu Max. mm    
16 Paket döndürme düzeni eni Min mm    
17 Paket kalınlığı Max. mm 110  
18 Paket kalınlığı Min mm 6  
19 Kesilebilen plaka sayısı Max. Adet 6  
20 Kesilebilen plaka sayısı Min Adet 1  
21 İnce parça kesim tertibatı     yok  
22 Ana testere ünitesi     monoblok  
23 Çizici testere ünitesi     monoblok  
24 Testere gövde tipi     monoblok  
25 Ana testere ünitesi motor gücü   kw 18,5  
26 Çizici testere motor gücü   kw 2,2  
27 Ana testere devir sayısı   d/d 3600  
28 Çizici testere devir sayısı   d/d 6500  
29 Ana testere çapı Max. mm 400  
30 Çizici testere çapı Max. mm 180  
31 Jumping(atlama) Max. mm    
32 Jumping(atlama) kontrol sistemi     software  
33 Testere değiştirme sistemi     alyen anahtarlı  
34 Testere ayar sistemi     software  
35 Çizici ayar sistemi     software  
36 Kesim Hızı  Max. m/d 100  
37 Kesim Hızı  Min m/d 0  
38 Testere geri dönüş hızı Max. m/d 100  
39 Testere geri dönüş hızı Min m/d 0  
40 18 mm 1 adet panel için kesim hızı Max. m/d 50  
41 18 mm 2 adet panel için kesim hızı Max. m/d 50  
42 18 mm 3 adet panel için kesim hızı Max. m/d 50  
43 18 mm 4 adet panel için kesim hızı Max. m/d 50  
44 18 mm 5 adet panel için kesim hızı Max. m/d 50  
45 18 mm 6 adet panel için kesim hızı Max. m/d 50  
46 Çalışma tablası sabit   Adet 3  
47 Çalışma tablası hareketli   Adet 1  
48 Çalışma tablası fan motoru    Adet 4  
49 Çalışma tablası fan motoru    kw    
50 Sistem hava basınçı optimum bar 6  
51 Sistem hava debisi optimum litre/cycle 32  
52 Sistem vahum hızı optimum m/sn 27  
53 Sistem vakum debisi optimum m³/saat    
54 Sistem toplam güç ihtiyacı Max. kw    
55 Optimizasyon programı     var  
56 Ofis bağlantısı     var  
57 Bar code printer     yok  
58 Bar code reader     yok  
59 Modem Bağlantısı        
60 Direkt forklift yüklemesi        
61 Teslim yeri        
62 Teslim Şekli     kamyon üzeri  
63 Montaj     dahil  
64 Eğitim     dahil  
65 Nakliye     Dahil  
66 Konaklama     Dahil  
67 Teslim süresi gün      
68 Liste fiyat teklifi Euro      
69 Fiyat-1 Euro      
70 Fiyat-2 Euro      
71 Fiyat-3 Euro      
72 Fiyat-4 Euro      
73 Fiyat-5 Euro      
74 Fiyat-6 Euro      
75 Vakum lift ile asansörsüz 4 işlem alanlı x-y yönlü Euro      
73 Tekil fiyat-1        
73 Tekil fiyat-2