Kapasite Raporu

Sınai üretim. sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan bir belgedir. Firmanın imalatçı olduğunu gösteren kriterlerin başında kapasite raporu gelmektedir. Devlet gerek sıfır faizli kredilerle gerek hibe destekleri ile imalatcıları desteklemektedir. Ancak bu tür desteklere başvurunun ön şartlarından biri de Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odasından firmanın kapasite raporu almış olması ve bu raporu güncel tutmasıdır.

 

Kapasite raporunun gerekli olduğu yerler.

-Çalışma izni başvurularında,

-Dahilde işleme izin belgesinde

-Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmada,

-Geçici kabul izin belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında

-Gıda sicili işlemlerinde,

-İhalelere katılmada,

-İhracat işlemlerinde,

-İmalatçı belgesi alımlarında,

-Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde vb.işlerde gerekli belgedir.

-Sanayi sicili belgesi alınmasında,

-Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde

-Vergi incelemelerinde

-Yatırım teşvik belgesinde,

-Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarında,

-Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,