Kredi-Teşvik-Hibe

Editör:Ayşegül ÖZDEMİR
Para Nedir?
para Far. p¥re
a. 1. ekon. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
(< Far. pâre) para
< Far. pâre: para; parça, kısım. || pare || pera || pere
Parça.
akça (bk. nakid).
para İng. money
Bir ekonomide genel kabul gören, değişim aracı, değer koruma aracı ve hesap birimi işlevlerine sahip varlık.

 

Para bir tedavül aracıdır. O nedenledir ki, dünya üzerinde ilk icadından bu yana hareketliliğini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Dünya üzerinde; sürekli hareket halinde olan ve hiç uyumayan yegane şey paradır. Tanımlamasından da anlaşılacağı üzere para sabit değildir.

Peki tanımlamasına aykırı olarak, parayı sabitlemek mümkünmüdür? Mümkün olsa o zaman mümküniyet paranın tanımına aykırı olacağından artık para değildir. Onun için oluşan sabitleme durumunun adı paradan başka herşeydir. Adı para olarak bilinen ancak tedavül sürecini sürdüren ve asla sabitlenemeyen şeyin artık para değildir.

Ekonominin genel kaideleri arasında yer alan ve bir teoremlede ileri sürülen görüşe göre: "Merkeze yakın olmak pastadan büyük pay almak anlamına gelir." Örümcek ağı teoremi olarak adlandırılan bu teori günümüzde aksi ispatlanamayan bir teori olarak mevcudiyetini hala korumaktadır.

O zaman pastadan en büyük dilime sahip olmak için merkezde iş yapmak ı gerekmektedir?

Bu merkez neresidir?

Hertürlü bilginin inanılmaz şekilde sürekli çogaldığı, kontrolsüz olarak dağıtılıp kullanıldığı Bilgi Çağı mı? Yoksa, bilgi denen kontrolsüz yayılan kirli enformasyon topluluğu mu? Bütün bu karmaşa içerisinde elekronik ortamı bilgi derleme ve toplamı kaynağı olarak görmek bizleri hedeflerimizden uzaklaştırır. Araştırma ve bilgi toplama eskiden eskiye aitse ancak ve ancak kütüphanelerde yapılabilir. Güncel bilgiler; rastgele yazı yazmaktan imtina eden, incelemeden yazmayan kişi ve kurumlarca yapıldığında kaynak olarak kullanılabilir.

Paranın tedavül serüveninde değişimi etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri iyi kurmak gereklidir. Develüasyon, deflasyon, halisinasyon, illizyon... ne gariptir ki paranın kıymetine tesir eden onu küçülten bazen de yok eden tanımlama *.*lasyon uzantısı ile kullanılmaktadır. *.*lasyon izafidir ve gerçekte yoktur. Ama para fiilen vardır. Sonuna lasyon yazarak değer kontrolu yapılabilen para varsayımsal olarak ve bilinçaltı kontrol sistemleri kullanılarak karşılığı gerçekte var olmayan bir aldatmacaya dönüşmüştür.

Parayı kontrol eden sistematik bilgiler; ekonomi, finansman... 

İhtiyaçlar sınırsızdır. Sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla temin etmek durumunda yatırımlarımızı nasıl şekilledirebiliriz. Bunun için kredi, teşvik, hibe gibi yatırıma dair finans kaynaklarını biribirileri ile ilişkilendirerek kullanmak durumundayız. Bu  kaynaklarada kaynaklarından yani ağın merkezinden ulaşmak durumundayız. Bu kaynakları temin eden ve birimlerin haber verme sistemlerinden sürekli kontroller yapmamız gereklidir.

Finansmana dair çalışmalarımızda yer alan bilgiler kaynak yönlendirme bilgileri niteliğide olup sadece bilgilerin paylaşılması için aktif ve güncel çalışmalar grubudur. Kaynak ve bilgi ağı merkezinde bulunan finansal tedarikçiler tarafımızdan sürekli takip edilmektedir.

Günümüzde yegane ve en büyük sermaye doğru bilgidir...