Hizmetlerimiz

Hizmet Paketlerimiz
A) Yönetsel Danışmanlık
İşletme Stratejisi / Geliştirme ve Uyarlama
İşletme Organizasyonunun Gözden Geçirilmesi
İşletmeler Arası İşbirliği
Yönetim Değişikliklerinde Sorunların Halli, Şirket İyileştirme
Belli Bir Süre Yönetimin Üstlenilmesi, Kriz Yönetimi,Proje Yönetimi

 

B) Personel ve Sosyal Hizmetler
Personel Danışmanlığı, Personel Organizasyonu, Personel Geliştirme
Personel İdaresi;
Personel Planlaması; Ücret Politikası, Personel Eğitimi
Sosyal Hizmetler, Sosyal Donanım, Emeklilik
İşletme Ortamı, Motivasyon

 

C) Pazarlama Danışmanlığı
A4Pazarlama Tasarımları ve Stratejileri
Pazar Araştırma, İnceleme, Analiz ve Tahminleri
Fiyat Politikası
Tanıtım ve Satış, Satıcı Yönlendirme
Ücret ve Teşvik Sistemleri
Dağıtım Organizasyonu; Müşteri Hizmetleri


D) Teknik Danışmanlık
Geliştirme ve Konstrüksiyon
Fabrika ve Tesis Planlaması
Bilgi Bazında Danışmanlık, Endüstri Mühendisliği ve İmalat Tekniği
İmalat Planlaması / Hazırlık Çalışmaları, Kalite Garantisi
Genel İşletme Organizasyonu


E) Bilgi İşlem
Genel Bilgi İşlem Danışmanlığı
Genel ve Özel Alanlarda Bilgi İşlem Danışmanlığı


F) Lojistik
Üretimden Satışa Planlama
Satın Alma Organizasyonu, Mal Akışı, Stok Planlaması ve Organizasyonu


G) Mali ve Muhasebe Denetimi
İşletme Muhasebesi
Finansal Muhasebesi ve Bütçeleme
Hesap Planı
Demirbaş ve Durum Analizleri
Sigorta ve Gayrımenkuller
Risk Yönetimi


H) İşletme İdaresi
Büro Planlaması ve Organizasyonu
Posta, Getir Götür ve Temizlik Hizmetleri
Genel Giderler, Değer Analizi


I) Dış Ticaret
Türkiye'ye İhracat ve Türkiye'den İthalat
Türkiye'de Yapılan Yatırımlar
Türk ve Yabancı Sanayiciler İşbirliği
Türk ve Yabancı Sanayicileri/Yan Sanayicileri'nin İmalat Konusunda İşbirliği