Fabrika

Fabrika inşaat planlaması ve mimarisi, genelde dikkate alınmayan bir husus olup, sadece tasarım kriterleri kapsamında dikkat çekmektedir. Oysaki bir üretim sahası üretim analizi ve teknikleri ile birlikte şekillenirken öncelik analizlerde olmalıdır. Üretim analizi ve makina parkı inşaat şekillenmesinde önceliklidir. Üretim analizi olmadan yapılan mimarı projeler ve inşaat uygulamaları ancak kiralık bir yerde yapılan üretim kadar başarılıdır.

Öncelik daima üretim analizi ve tekniklerinde, makina seçim kriterledinde olmalıdır. Bu aşamadan sonra mimari proje ve uygulama en iyi üretim sistemlerini  oluşturur. Bu genel çerçeve dahilinde endüstriyel üretim sahalarında Tasarım, Proje, Planlama ve Uygulama formatları vardır.