Değerlendirme

Yazar:B.AKKAS - Editör:A.ÖZDEMİR

Hâlihazırda çalışan işletmelerde en büyük sorun ve stratejik karar işletmeye dair genelde bir öngörülerinin olmamasıdır. Yeni fabrika sahaları inşa eden işletmelerin amacı sadece sahadır. Oysaki saha, üretimde amaç değil araç olmalıdır.

 

İşletmelerin genel değer analizlerinin yapılması ve izlenecek stratejik politikalarının belirlenmesi işletmelere fayda sağlayacaktır. Genel değer analizinde; işletme kontrolü kimde, riskler neler, olaylara hâkimiyet, kontrollü büyümenin limiti gibi analizler bir değerlendirme raporu olarak işletmelere sunulmaktadır. Küçük bir işletme için Genel Değer Analizi ve tavsiye raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 

 

Sayın____ _____,
Firmanız nezrindeki inceleme neticesinde, ön tespitlerimizi sizlere sunarız. Firmanız ve ürünleriniz uzun zamandır takibimiz altındadır. Firmanız ticari anlamda marka değeri olan varlıktır. Firmanızın sadece marka; değerinin 1,4 milyon dolar mertebesinde olduğu kanaatindeyiz.

 

Ancak; son 7 yıldır izlemekte olduğumuz firmanız, ürünlerinizin satışı, sunumu, üretimi ile bunlara bağlı hizmet ve detaylarınızın, marka değerine göre geride kaldığı hususu kanaatlerimiz arasındadır.

 

Karşılıklı belirleyeceğimiz üretim ve satış stratejileri ile başlayacak olan çalışmamızda kısa ve sarih olarak sizlere genel bir fikir vermek isteriz. Üretime Dair Belirlenmesi Gereken İlk Strateji: Satılan ürün mü üretilecek? / Üretilen ürün mü satılacak? Ya misli ya da oransal olarak marjinal maliyetlerin birbiri üstündeki etkileri de değerlendirilerek hedefsel oranları belirlenmiş satış stratejileri mi oluşturulacak? Pazar araştırmaları ve elektronik ortamda bulunabilirlik ve izlenilebilirlik ve A4 pazarlama stratejileri ile Pazar hacmini arttırmaya yönelik çalışmalar planlamalıdır.

 

Siparişe dair uyguladığınız sipariş formu, bunun kontrolüne yönelik 3 kopyalı kontrol sistemi sizler için iyi düşünülmüş bir çözüm metodu olup, ancak geç kalmak ile ilgili kritik ve eşik noktadadır. Siparişlerinizin derhal ve ivedilikle takibi için elektronik ortam kullanımı acili yet ifade etme noktasındadır. Elektronik ortamda veri işleme ki buna bütün firma içi hizmetlerde dâhildir, marka değerine göre olması gereken noktadan uzak kaldığı kanaatindeyiz. Üretilecek standart ürünler için; ar-ge, tasarım, proje, planlama, sevkıyat, satış optimizasyonu yapılması gerekmektedir. Bizler sevkıyatı da içine alan satış planlamasını; Sesepla olarak adlandırmaktayız.

 

Buna müteakip hammadde stok, yarı mamul stok ve ürün stok miktarlarının; en az, en çok, asgari, kritik gibi genel başlıklarla değerlendirilip, genel kümü latif stok maliyetleri hakkındaki işletme stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada mertebe bazında 1 trilyon mertebesinde genel stok maliyeti ile oluşacağı kanaatindeyiz.

 

Bu nitelik ve nicelik değerleri de göz önünde tutularak yapılacak çalışma sonucunda yatırıma dair yol haritası belirlenecektir. Bu çalışmalara başlama tarihinden sonra takribi 15 ay gibi sürede 10 bin m² kapalı alana taşınmanız gerekecektir. Bu işletmede aylık 1,1 trilyon mertebesinde ciro olabileceği kanaatindeyiz. 8 saat/gün üretim esaslı yatırımınızın mekanik, elektrik…(arazi ve inşaat maliyetleri hariç olmak üzere) 15-18 ay sürede kendini amorti edeceğikanaatindeyiz.

 

Mevcut üretim alanı bu iş için uygun olmamakla birlikte, işletmenizi mevcut hali ile fazlası ile taşıyabilecek niteliktedir. Yapılanma sürecinde mevcut işletmenizde ortalama 1,3 yıl kalabileceğiniz kanaatindeyiz. Bu süreçte tavan yüksekliğinin yetersiz olması sebebi ile verimliliği az olan yeni ve makine parkı yerleşimi olacaktır. İlave sahalardaki batar katları yıkarak yeni mahallerde yeni makineler kullanılabilir. Alınması gereken tavsiye mahiyetindeki makine yönlendirmemiz şöyledir; Çok katlı pres, CNC, kenar bandlama makinesi ki 80 mm kenar yapıştırmak mümkün olacaktır, kalibre özellikli kontak zımpara -ki bu makine cila zımparası da yapabilmelidir-(başlangıçta) satın alınması tavsiye edilmektedir. Bunlar için işletmenizde kurulu gücün yeterliliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu makine yatırımının 400 bin € mertebesinde gerçekleşeceği ve bunlara ait mekanik ve elektrik altyapı giderlerinin ise 80 bin € mertebesinde olacağı kanaatindeyiz.

 

Üretim teknikleri ve ürün kalitesinin marka değerinize göre çok açık farkla geri kaldığı kanaatindeyiz. Sizlerle oluşabilecek çalışmamız takribi 1,5 yıldır. Genel hizmet paketlerimizi http://www.bakkas.com/_____   bağlantısından tetkik edebilirsiniz.

 

Sizler ile olan çalışmamızda iş yapabileceğimiz kanaatinde olup; firmanız ile karşılıklı görüşmeye hazır olduğumuzu bildirir bilvesile iyi çalışmalar temenni ederiz.