CAM

Bilgisayar Destekli Üretim

 

G Kodları
G0
-
Hızlanma -hareketi
G1
-
Besleme hareketi
G2
-
Dairesel interpolasyon - saat yönü
G3
-
Dairesel interpolasyon - saat yönü tersi
CIP
-
Dairesel interpolasyon - ara nokta ile
G4
-
Destekleme süresi
G9
-
Sabit tutma- aşamalı etkili
G17
-
İnterpolasyon yüzeyi XY
G18
-
İnterpolasyon yüzeyi XZ
G19
-
İnterpolasyon yüzeyi YZ
G25
-
Minimal çalışma alanı sınırlandırılması, mil dönüş sayısı   sınırlandırılması
G26
-
Maximal çalışma alanı sınırlandırılması, mil dönüş sayısı   sınırlandırılması
G33
-
Vida dişi – sabit artış ile
G331
-
Vida yuvası delinmesi
G332
-
Vida yuvası delinmesi sırasında kavrama hareketi
G40
-
Alet yarıçap dengelemesi OFF
G41
-
Alet yarıçap dengelemesi ON sol
G42
-
Alet yarıçap düzeltilmesi ON sağ
G53
-
Ayarlanabilir sıfır noktası yer değiştirmelerinin aşamalı   seçilmesi
G54-G57
-
Ayarlanabilir sıfır noktası yer değiştirmesi
G500
-
Ayarlanabilir sıfır noktası yer değiştirmelerinin ayıklanması
G505-G599
-
Ayarlanabilir sıfır noktası yer değiştirmesi
G60
-
Hızın azaltılması, sabit tutulması
G601
-
sabit tutma fein
G602
-
sabit tutma grob ( kabaca?)
G603
-
Nominal değere ulaşıldığında devam çalışma
G63
-
Klavuz çekme- senkronize değil
G64
-
Yol kumandası işletimi
G641
-
Yol kumandası işletimi - programlanabilir yuvarlama mesafesi
G70
-
İnc- ölçü bilgisi
G71
-
Metrik-ölçü sistemi
G90
-
Karşılaştırma ölçü bilgisi
G91
-
Palet perçini bilgisi
G94
-
Besleme hareketi mm/dk. Veya inc/dk.
G95
-
Besleme hareketi mm/U Veya inc/U
G96
-
Sabit kesme hızı ON
G97
-
Sabit kesme hızı OFF
G110
-
Kutup bilgisi, son alet pozisyonuna göre
G111
-
Kutup bilgisi, iş parçası koordinat sisteminin aktuel   başlangıç noktasına göre
G112
-
Kutup bilgisi, son geçerli olan kutuba göre
G140
-
narince varış ve kalkış
G141
-
Soldan varış ya da soldan kalkış
G142
-
Sağdan varış y ada sağdan kalkış
G143
-
Varış veya kalkış yönü- tanjant yönünde başlangıç veya bitiş   noktasının göreli durumuna bağlı olarak
G147
-
Varış- bir doğru ile
G148
-
Kalkış- bir doğru iel
G247
-
Varış- bir çeyrek daire ile
G248
-
Kalkış- bir çeyrek daire ile
G340
-
Hacimsel olarak varış ve kalkış ( normal durum değeri)
G341
-
Düzlemde varış ve kalkış
G347
-
Yarım daire ile varış
G348
-
Yarım daire ile kalkış
G450
-
Konture varış ve terkediş
G451
-
Konture varış ve terkediş