Bilgi İşlem-Otomasyon

 
 
Bilgi İşlem Nedir?
1. isim Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, veri işlem Güncel Türkçe Sözlük

  

Bilgi İşlem Sistemlerinde Ana Faktörler
- Bilgilerin sisteme uygun bir girilmesi,
- Bilgilerin işlenmesi,
- Sonuçların anlaşılır ve kullanmaya uygun ve hazır şekilde sistemden alınması

 

 

 

 

 Bilgi İşleme Analizi

- Girdi (input)
- Hafıza (memory veya storage)
- Hesap (aritmetic)
- Kontrol (control)
- Yardımcı Hafıza (auxiliary storage) / Dış Hafıza (external storage)
- Kumanda (console)
- Çıktı (output)

 

 

 

 

   

 

 

 Verilerin İşlenmesi

- Kayıt (recording)
- Sınıflama (classifying)
- Sıralama (sorting)
- Hesaplama (calculating)
- Özetleme (summarizing)
- Rapor etme (reporting)
- Haberleşme (communicating)
 
 
 
 
 
 
"BİLGİ İŞLEM, BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ, TARİHÇE, BİLGİSAYARLAR VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM"
"İsmet BİNARK" a göre
 
Seçme Bilgi Yayımı Selektive dissemination of Information -SDI
 
1- Kayıt: 'Veri' yaratan olayı ifadelendiren işaret, harf, sayı veya sembolün tesbit edilme safhasıdır.

2- Sınıflama: Eldeki ' verilerin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmasıdır.

3- Sıralama: 'Veriler sınıflandırılmış bile olsa, onun belli grup ve başlıklar altında ve belli biçimlerde daha tâli bölünmesine, sıralanmasına ihtiyaç Duyulabilir. İşte bu şekilde sistematik olarak bölünmesine ve gruplara ayrılmasına, sıralama denmektedir ki, bu alfabetik, nümerik, kronolojik veya bir başka kritere göre yapılabilmektedir.

4- Hesaplama: Bu, 'verilerin gerektiğinde bazı aritmetik işlemlere tâbi tutulduğu safhadır. (5) H. A. Baker : Introduction to Business. 6th ed. Cincinnati, 1967, 538-539. ss.184
 
5- Özetleme: İşlenen 'veri'lerin faydalı ve kullanılır bir bilgi haline getirilebilmesi için, belli ölçüler içerisinde özetlenmesidir.

6- Rapor etme : İşlenmiş bilginin unutulmamasını veya, tekrarlara mani olmak için, bu bilginin rapor etme veya haberleşme yoluyla ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasıdır.