Analiz ve Öngörülerimiz

Karar verme sürecinde kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda optimum karar bileşenin sağlanması
• Karar Verme süreci
• Karar Sürecini Etkileyen Faktörler
• Çoklu Karar Verme Sürecinde Kullanılan Teknikler
• Analitik Hiyerarşi Proses
• TOPSIS
• ELECTRE
• Bilgisayar Programları
• Örnek Olay Çözümleri
 
Mobilya ve Ağaç İşleri sektörü; günümüzde, eski geleneksel üretim tekniklerinden uzaklaşarak, iki farklı kutba doğru ilerlemektedir.
 
1) Endüstriyel Üretim (Mass Production/Mesh Production)
Meraklısına Not: "Mesh: v. birbirine geçmek (çark dişi), ağ ile tuzaklama, tuzaklama";"sistem yapılandırma tekniği analizi"
"Mass: n. kütle, kitle, küme, yığın, yığıl";"üretim tekniği"
 
Üretimin iyi planlandığı; kesintisiz,akışkan ve lineer olarak genelde otomasyona bağlı seri “yığıl” üretim teknoloji ve tekniklerini içerir.
 
2) Geleneksel Üretim (Traditionalist Production)
 
Her iki kutupsal harekette bariz olan;temel ilkeler,üretim teknikleri ile birlikte miktarsal farklılıklardır.Geleneksel üretimdeki özel dizayn ki burada anlatılmak istenen koleksiyonlaşmış tasarımlar ve kupon imalatlarla birlikte tarzlaşmış kupon yada özel imalatlar ile yapılan üretimlerdir. Bu tür üretimler genelde geleneksel üretim teknikleri ve geleneksel malzemelerle yada modern çağ malzemelerine uygun yenilikçi çizgiler ve malzemelerle gerçekleştirilir.
 
Günümüzde sektör anlamında üretim temelde bu iki kaygı düşüncesi yada düşüncesizliği ile yapılmaktadır.
 
-Endüstriyel Üretim (Mass Production/Mesh Production)
-Geleneksel Üretim (Traditionalist Production)
 
Ancak ülkemizde mobilya ve ağaç işleri sektöründe; gelişmiş ülkelerde görmeye pek alışık olmadığımız üçüncü bir üretim şekli baskın sektör el özellik olarak ortaya çıkar. Üretim teknolojilerinin yüksek olması nedeni ile “yığıl” üretim tröstleşme eğilimi göstermektedir.Üretici genelde; tüccar zihniyet ile sanayici arasında kalmıştır. Kapital olarak yeterli olsa bile,tüccar zihniyetten dolayı, gerekli büyümeyi yapmakta ancak sanayicilik vasfına ulaşamamakta yada çok geç ulaşabilmektedir.
 
Tüccarlıktan; büyük, daha büyük, çok daha büyük, tüccarlığa geçen yatırımcıda, ÇOK BÜYÜK tüccarlıkla, sanayiciliği, genelde aynı sanmakta sanayileşmek için gerekli manevraları sistematiği bilmemekten ve daha da vahim i anlamaktan çok uzak kalmakta yada anlaması zaman içinde rakiplerinin büyümesinden yada verimsiz çalışmaktan dolayı imkansızlaştığı için küçülmektedir.Bunun temel nedeni ise; sağlıksız yatırım,sağlıksız büyüme politikası, planlama eksikliği ve kaderciliktir. Oysa unutulmamalıdır ki her işi işin ehli yapmalıdır. Yinede gerçek anlamda sistem analizi ve üretim planlaması ile ilgili alt yapının bilincinde olan yatırımcıların varlığı ülkemiz ağaç işleri ve mobilya sektörleri açısından oldukça sevindiricidir.
 
Eğitilmiş elaman yetiştiren okullarda ise ne yazık ki planlama ve sistem analizi gibi temel üretim ve yatırım planlaması kavramlarının öğretimi ise çok yetersizdir. Ne yazık ki yatırım ve üretim proses ve analizlerinde “yığıl” üretim teknik ve makineleri ile geleneksel üretim teknikleri ve atölye makineleri aynı proje ve uygulamada çokça yer almaktadır.
 
Tüccarlıktan sanayiciliğe geçiş yada geçemeyiş sürecinde yatırımcı beynini tıpkı bilgisayar programlarının üst sürüme yükseltmesi (up-date) gibi geliştirmelidir. Aksi halde yatırımcı işin ehilleri ile çalışamadığı gibi ileri uzmanlık konularında bile kendini yeterli görüp kararlar alabilmektedir.
 
Mühendislik hizmetlerinin olduğu yada olmadığı; özel istek,plan,proje,zanaatkar yada usta faktörüne bağlı üretilen özel dizayn veya tasarımlar ile meraklılarına yada ihtiyaç sahiplerine hitap eden teknikler ve metotlardır.