Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilya ve Ağaç İşleri 
Yatırım ve İşletme Danışmanlığı

Bakkas Constructer,

Çalışan Fabrikalar Kurar...

 

Nesne Nedir?

 

a. 1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje,
2. db. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç,
3. fel. Öznenin dışında kalan her konu, Güncel Türkçe Sözlük

 

Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması gerekmektedir.

 

Constructer...kurucu, yapıcı Nedir?

Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların; "Nesne" yönelimli kurma yaklaşımında Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların ilk hayata geçiş aşamasının evvelinde, uygulamasında ve sonrasında, değişkenleri bir araya getiren, yeterlilik analizi yapan, kurgulayan, kuran, denetleyen ,Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların, bütün değişken ve metotlarının tanımlanan kısıtlamalarla erişilebilir olmasını sağlayan ve kontrol eden kişi Constructer'dir. Bu iş bütünlüğüne de "Constructor" denir.

 

Kurucu,Yapıcı (BAKKAS Constructer) ise;

Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların,

bizzatihi kendisinin oluşturulması sırasında çalışmaktadır.

BAKKAS Consructer, Çalışan Fabrikalar Kurar...


"BAKKASConstructor"; yani “Kurucu” herhangi bir Endüstriyel Tesis yada Fabrikanın kurulacağı esnada o işletme için içerisinde, en başta çalışacak olan temel parçasıdır. Oluşturduğumuz işletmelerde yatırımcı olarak birer kurucu oluşturmak zorunda olmasak da, İşletmemizin arka tarafında İşletmeyi oluşturabilmek için kullanacağı bir kurucuya ihtiyacı vardır. Dolayısı ile, sizlerin adına ve taleplerinize göre boş bir kurucudur. Fakat biz bir kurucu olarak işe başladığımız esnada, yatırımcı arka planda ikinci bir kurucuyu asla oluşturmaz.

 

BAKKAS Ne İş Yapmaktadır?

"BAKKAS Mobilya - Ağaç İşleri Yatırım ve İşletme Hizmetleri" kolay anlaşılabilmesi açısından, öncelikle "Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri" olarak yatırımcı ve işletme sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. BAKKAS ülkemizde hemen hemen hiç bilinmeyen ve algılanamayan bir hizmet üretim şekli ile çalışmaya başlamıştır. Sunmuş olduğumuz hizmetler Yatırımcı ve İşletmeciler tarafından daha iyi anlaşılsın diye "Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri" olarak öncelikle, "Mobilya ve Ağaç İşleri" Sektörlerine sunulmuştur.

 

"BAKKAS Mobilya ve Ağaç İşleri Yatırım ve İşletme Danışmanlık Hizmetleri" sunumumuz, BAKKAS ın yapmış olduğu projeler ile birlikte tanınmasından sonra, sadece "BAKKAS" adı ile Sektörsel Yatırımcı ve İşletmelere sunulmuştur. Peki BAKKAS Ne İş Yapmaktadır? Öncelikle, "Mobilya ve Ağaç İşleri" Sektörlerine ilk arzımızda kullandığımız Danışman kelimesi ve buna bağlı olarak sunduğumuz Müşavirlik Hizmetlerinin ne anlama geldiğini belirtmek isteriz. "Danışman" Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte söyle tanımlanmaktadır:


*danışman İng. consultant Belirli bir konuda bilgi ve uzmanlık sahibi olan, bilgi ve görüşlerinden yararlanmak üzere görevlendirilen kişi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004 danışman

*İng. adviser Uzmanlığa dayanan özellikler üzerinde sonuçları etkileyen açıklamalar yapabilecek yeterlikte olan kişi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972

 

BİZ "DANIŞMAN" DEĞİLİZ?

 Peki Biz Neyiz ve Ne İş Yaparız? Bu konunun tam olarak anlaşılabilmesi için Mobilya ve Ağaç İşleri Sektörlerinde kısa bir mütalaa yapmak isteriz. Ülkemizde "Mobilya ve Ağaç İşleri Sektörlerinde" Yatırımcı ve İşletmeci Nasıl Davranmaktadır? Mobilya ve Ağaç İşleri Sektörlerinde; hizmet üretim konusunda ve üretilen bu hizmetleri, satın alma ya da talep etme noktasında yatırımcı yada işletmeci, gerekli analizleri çalışan personelin durumuna, aynı işi yapan diğer yatırımcı ve işletmecilere bakarak şekillendirmektedir.


Tanık olduğumuz pek çok olayda; Yatırımcı ya da İşletmeci hizmet yada mal üreten işletmelerden "...bizim Hasan Bey'in fabrikasına son aldığı .... var ya .. kaç tane aldı?...bana da aynısından ... tane yaz..." şeklinde iş gelişme ya da yatırım kararı almaktadır. Sonuç olarak; alınan mal ya da hizmetin işletme ve yatırım için ne derece yararlı olacağının analizi yapılamamaktadır.En çok tanık olduklarımız ise "...hele şöyle bir başlayalım nasıl olsa (tutturursak) ilerde en iyisini yaparız" şeklindedir. Ne yazık ki Yatırımcı ve İşletmeci; " Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması " konusunda, bilgi sahibi olmamakla birlikte güven esasına dayalı bir strateji uygulamaktadır. Yine en çok rastlanan bir başka yaklaşım ise "...abi geldi buraya ... yakışır ... tane al... " dedi yazdı gitti. " Valla biz böyle olacağını bilmiyorduk."

 

Türkiye de yatırımcı ve işletmecilerin Gelecekleri Nasıl Kemirildi? Mal ve Hizmet Almanın Araç olmaktan çıkıp Amaç olduğu bir Sektör oluşturduk ne yazık ki. Satın alınan Hizmet Sandığımız; Hezimetlerin ne anlama geldiğini, şansı olan yatırımcı işletmeciler doğru kararlar verdiklerinde öğrendiler. Hizmet ve Mal alımlarında (ki burada mal aynı zamanda makine ve teçhizatı da kapsamaktadır) amaç ile aracı ayırt etmek gerekmektedir.

 

Tüccarlıktan; büyük, daha büyük, çok daha büyük, en büyük tüccar olma içgüdüsü, tüccarlığa geçen yatırımcıda, ÇOK BÜYÜK tüccarlıkla, sanayiciliği, genelde aynı sanmakta, sanayileşmek için gerekli manevraları sistematiği bilmemekten, daha da vahim i anlamaktan çok uzak kalmakta, anlaması zaman içinde rakiplerinin büyümesinden, verimsiz çalışmaktan dolayı imkansızlaştığı için küçülmektedir. Bu genel çerçeve dahilinde Yatırımcı ve İşletmeciler zaman, uyum, mutluluk, sağlık ve sakin yaşam haklarını kaybetmektedirler.

  

Peki Biz Kimiz ve Ne İş Yaparız?

Yatırım veya İşletme; İyileştirmesi kararı almadan önce, yatırımcı yatırımını iyi planlamalı, yatırımını etkileyen değişkenleri ve sabitleri tespit etmelidir. Yatırımcı kararını almadan evvel değişkenlerini, sabitlerini iyi planlar ise yatırımını tamamen kısa, orta ve uzun vadede kontrol altında tutulabilir. Kararı etkileyen çok sayıda değişkenin, önemini bilmeden yola çıkan yatırımcı ise yatırımını sadece izler. Karar verme sürecine gelmeden evvel "BAKKAS" devreye girer. Kararlarda ki; burada temel, Yatırım ve İşletme kararlarıdır.

 


Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması gerekmektedir.

-Karar Verme süreci

-Karar Sürecini Etkileyen Faktörler

-Çoklu Karar Verme Sürecinde Kullanılan Teknikler

-Analitik Hiyerarşi Proses

-TOPSIS -ELECTRE

-Bilgisayar Programları

-Örnek Olay Çözümleri ile bilgi ve tekniklerini kullanarak, karar verme aşamasını, yatırımcı adına sorgular ve yatırım kararının optimum bileşenlerini oluşturur.

 

Regresyon Analizi Nedir?

 
Çoklu Regresyon Modeli,

Ekonomi ve işletmecilik alanlarında herhangi bir bağımlı değişkeni tek bir bağımsız değişken ile açıklamak mümkün değildir. Ekonomik modeller, genellikle birden fazla sebebin sonucudurlar. Çok fazla sayıda değişken bir araya gelerek bir diğer değişkeni etkileyebilmektedirler. Bu değişkenler aynı zamanda kendi aralarında da birbirlerini etkileyebilmektedir.

 

Bu sebeple, bu tür birden fazla değişkenin kullanılması gereken durumlarda tekli regresyon analizi yapılması mümkün değildir. Birden fazla bağımsız değişken kullanılarak yapılan regresyon analizine "çoklu regresyon analizi (multiple regression analysis)" adı verilmektedir.

   

BAKKAS Constructer, Çalışan Fabrikalar Kurar...

 

Ek Bilgi