Ana Sayfa

Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması gerekmektedir.

-Karar Verme süreci

-Karar Sürecini Etkileyen Faktörler

-Çoklu Karar Verme Sürecinde Kullanılan Teknikler

-Analitik Hiyerarşi Proses

-TOPSIS -ELECTRE

-Bilgisayar Programları

-Örnek Olay Çözümleri ile bilgi ve tekniklerini kullanarak, karar verme aşamasını, yatırımcı adına sorgular ve yatırım kararının optimum bileşenlerini oluşturur.

 

Regresyon Analizi Nedir?

 
Çoklu Regresyon Modeli,

Ekonomi ve işletmecilik alanlarında herhangi bir bağımlı değişkeni tek bir bağımsız değişken ile açıklamak mümkün değildir. Ekonomik modeller, genellikle birden fazla sebebin sonucudurlar. Çok fazla sayıda değişken bir araya gelerek bir diğer değişkeni etkileyebilmektedirler. Bu değişkenler aynı zamanda kendi aralarında da birbirlerini etkileyebilmektedir.

 

Bu sebeple, bu tür birden fazla değişkenin kullanılması gereken durumlarda tekli regresyon analizi yapılması mümkün değildir. Birden fazla bağımsız değişken kullanılarak yapılan regresyon analizine "çoklu regresyon analizi (multiple regression analysis)" adı verilmektedir.

   

BAKKAS Constructer, Çalışan Fabrikalar Kurar...

 

Ek Bilgi