Ana Sayfa


En çok tanık olduklarımız ise "...hele şöyle bir başlayalım nasıl olsa (tutturursak) ilerde en iyisini yaparız" şeklindedir. Ne yazık ki Yatırımcı ve İşletmeci; " Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması " konusunda, bilgi sahibi olmamakla birlikte güven esasına dayalı bir strateji uygulamaktadır. Yine en çok rastlanan bir başka yaklaşım ise "...abi geldi buraya ... yakışır ... tane al... " dedi yazdı gitti. " Valla biz böyle olacağını bilmiyorduk."

 

Türkiye de yatırımcı ve işletmecilerin Gelecekleri Nasıl Kemirildi? Mal ve Hizmet Almanın Araç olmaktan çıkıp Amaç olduğu bir Sektör oluşturduk ne yazık ki. Satın alınan Hizmet Sandığımız; Hezimetlerin ne anlama geldiğini, şansı olan yatırımcı işletmeciler doğru kararlar verdiklerinde öğrendiler. Hizmet ve Mal alımlarında (ki burada mal aynı zamanda makine ve teçhizatı da kapsamaktadır) amaç ile aracı ayırt etmek gerekmektedir.

 

Tüccarlıktan; büyük, daha büyük, çok daha büyük, en büyük tüccar olma içgüdüsü, tüccarlığa geçen yatırımcıda, ÇOK BÜYÜK tüccarlıkla, sanayiciliği, genelde aynı sanmakta, sanayileşmek için gerekli manevraları sistematiği bilmemekten, daha da vahim i anlamaktan çok uzak kalmakta, anlaması zaman içinde rakiplerinin büyümesinden, verimsiz çalışmaktan dolayı imkansızlaştığı için küçülmektedir. Bu genel çerçeve dahilinde Yatırımcı ve İşletmeciler zaman, uyum, mutluluk, sağlık ve sakin yaşam haklarını kaybetmektedirler.

  

Peki Biz Kimiz ve Ne İş Yaparız?

Yatırım veya İşletme; İyileştirmesi kararı almadan önce, yatırımcı yatırımını iyi planlamalı, yatırımını etkileyen değişkenleri ve sabitleri tespit etmelidir. Yatırımcı kararını almadan evvel değişkenlerini, sabitlerini iyi planlar ise yatırımını tamamen kısa, orta ve uzun vadede kontrol altında tutulabilir. Kararı etkileyen çok sayıda değişkenin, önemini bilmeden yola çıkan yatırımcı ise yatırımını sadece izler. Karar verme sürecine gelmeden evvel "BAKKAS" devreye girer. Kararlarda ki; burada temel, Yatırım ve İşletme kararlarıdır.

 

Ek Bilgi